Video G.x Bình Thuận hạt Tân Sơn Nhì: Mừng kính Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 23/7/2017

Thánh lễ đồng tế mừng kính Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót và tuyên hứa hôi viên do Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thanh (Chánh xứ Bình Thuận) cùng quý Linh mục chủ tế tại Giáo xứ Bình Thuận, Giáo hạt Tân Sơn Nhì vào lúc 5giờ00 Chúa nhật tuần thứ II Phục Sinh ngày 23/7/2017.

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*