Tiểu sử và hình ảnh 118 Vị Tử Đạo Việt Nam

Tiểu sử và hình ảnh 118 Vị Tử Đạo Việt Nam

Các Thánh TĐVN xếp theo ABC. Xin click vào tên các Thánh TĐVN để xem Tiểu Sử và Hình Ảnh của mỗi vị TĐVN

 1. Anê Lê Thị Thành (Bà Đê)
 2. Anrê Trần An Dũng (Lạc)
 3. Anrê Nguyễn Kim Thông
 4. Anrê Phú Yên
 5. Anrê Trần Văn Trông
 6. Anrê Tường
 7. Antôn Nguyễn Đích
 8. Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm)
 9. Augustine Schoeffer Đông
 10. Augustinoâ Phan Viết Huy
 11. Augustinô Nguyễn Văn Mới
 12. Bênađô Võ Văn Duệ
 13. Clêmentê Ignaxio Delgaho Y
 14. Đaminh Cẩm
 15. Đaminh Đinh Đạt
 16. Đaminh Nguyễn Văn Hạnh
 17. Đaminh Huyên
 18. Đaminh Phạm Trọng Khảm
 19. Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo
 20. Ðaminh Hà Trọng Mậu
 21. Ðaminh Nguyên
 22. Đaminh Nhi
 23. Đaminh Ninh
 24. Đaminh Toại
 25. Đaminh Trạch
 26. Ðaminh Vũ Ðình Tước
 27. Đaminh Bùi Văn Úy
 28. Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên
 29. Ðaminh Henares Minh
 30. Emmanuel Lê Văn Phụng
 31. Emmanuel Nguyễn Văn Triệu
 32. Giacôbê Ðỗ Mai Năm
 33. Giêrônimô Liêm
 34. Gioan Baotixita Cỏn
 35. Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành
 36. Gioan Ðạt
 37. Gioan Ðoàn Trịnh Hoan
 38. Gioan Hương
 39. Gioan Charles Cornay Tân
 40. Gioan Ven
 41. Giuse Ðặng Ðình Viên
 42. Giuse Ðỗ Quang Hiển
 43. Giuse Du
 44. Giuse Fernandez Hiền
 45. Giuse Hoàng Lương Cảnh
 46. Giuse Lê Ðăng Thị
 47. Giuse Maria Diaz Sanjuro An
 48. Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên
 49. Giuse Nguyễn Ðình Nghi
 50. Giuse Nguyễn Ðình Uyển
 51. Giuse Nguyễn Duy Khang
 52. Giuse Nguyễn Văn Lựu
 53. Giuse Phạm Trọng Tả
 54. Giuse Trần Văn Tuấn
 55. Giuse Tuân
 56. Giuse Túc
 57. Henricô Gia
 58. Lôrensô Ngôn
 59. Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng
 60. Luca Phạm Viết Thìn
 61. Luca Vũ Bá Loan
 62. Martinô Tạ Đức Thịnh
 63. Martinô Thọ
 64. Matthêu Ðậu
 65. Matthêu Lê Văn Gẫm
 66. Matthêu Nguyễn Văn Phượng
 67. Micae Hồ Ðình Hy
 68. Micae Nguyễn Huy Mỹ
 69. Nicôla Bùi Ðức Thể
 70. Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu
 71. Phanxicô Kính
 72. Phanxicô Phan
 73. Phanxicô Tế
 74. Phanxicô Trần Văn Trung
 75. Phanxicô Xaviê Cần
 76. Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu
 77. Phaolô Ðổng
 78. Phaolô Hạnh
 79. Phaolô Lê Bảo Tịnh
 80. Phaolô Lê Văn Lộc
 81. Phaolô Nguyễn Ngân
 82. Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
 83. Phaolô Phạm Khắc Khoan
 84. Phaolô Tống Viết Bường
 85. Phêrô Almato Bình
 86. Phêrô Bắc
 87. Phêrô Borie Cao
 88. Phêrô Ða
 89. Phêrô Đinh Văn Dũng
 90. Phêrô Đinh Văn Thuần
 91. Phêrô Ðoàn Công Quý
 92. Phêrô Ðoàn Văn Vân
 93. Phêrô Hoàng Khanh
 94. Phêrô Lê Tùy
 95. Phêrô Nguyễn Bá Tuần
 96. Phêrô Nguyễn Khắc Tự
 97. Phêrô Nguyễn Văn Ðường
 98. Phêrô Nguyễn Văn Hiếu
 99. Phêrô Nguyễn Văn Lựu
 100. Phêrô Nguyễn Văn Tự
 101. Phêrô Trương Văn Thi
 102. Phêrô Võ Ðăng Khoa
 103. Phêrô Vũ Văn Truật
 104. Philipphê Phan Văn Minh
 105. Simon Phan Ðắc Hòa
 106. Stêphanô Nguyễn Văn Vinh
 107. Stêphanô Théodore Cuénot Thể
 108. Tôma Ðinh Viết Dụ
 109. Tôma Khuông
 110. Tôma Nguyễn Văn Ðệ
 111. Tôma Toán
 112. Tôma Trần Văn Thiện
 113. Valentinô Berrio Ochoa Vinh
 114. Vincentê Ðỗ Yến
 115. Vincentê Dương
 116. Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm
 117. Vincentê Phạm Hiếu Liêm
 118. Vincentê Tương

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*