Chúa Cha làm chứng cho tôi – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay

trinity.jpgLời Chúa: Ga 5,31-47

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

 

41 Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?

 

45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”

Suy Niệm

Để hiểu được bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần đọc từ đầu chương năm.

Đức Giêsu chữa anh bất toại bên hồ nước gần Đền thờ Giêrusalem (cc. 1-9).

 Anh được khỏi và vác chõng đi vào ngày sabát theo lệnh Đức Giêsu.

 Chuyện đó dẫn đến việc người Do-thái chống đối ngài (c. 16).

 Khi nghe ngài nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”

họ tìm cách giết ngài, vì cho rằng ngài mắc tội phạm thượng,

 dám gọi Thiên Chúa là Cha và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa (c. 18).

 Không chút sợ hãi, Đức Giêsu khẳng định quyền mình đã nhận được từ Cha :

 quyền làm cho kẻ chết sống lại và quyền phán xét trong ngày sau hết (cc. 19-30).

 Dù có quyền, lúc nào ngài cũng là Con làm theo ý Cha, Đấng sai ngài.

 Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu như người bị đứng trước tòa, bị kết án tử.

Vì không được tự làm chứng cho chính mình,

 nên ngài phải tìm những lời chứng để biện hộ cho lời nói, việc làm của ngài.

 Trước hết là lời chứng của Gioan Tẩy giả (cc. 33-35).

 Ông là ngọn đèn làm chứng về ánh sáng, về Đức Giêsu (Ga 1, 8-9).

 Nhưng người ta đã không đón nhận lời chứng ấy.

 Kế đến là những công việc Cha giao mà ngài đã hoàn thành (c. 36).

 Lẽ ra chúng phải là lời chứng thuyết phục cho thấy ngài được Cha sai.

 Cuối cùng là lời chứng của Chúa Cha (cc. 37-40).

 Cha làm chứng bằng những lời của Cha trong Kinh Thánh (c. 39).

 Nhưng họ không giữ lời Cha ở lại trong lòng,

 nên chẳng tin, cũng chẳng muốn đến với Đấng được Cha sai (c. 38. 40).

 Những lời chứng trên đây trở nên vô ích

đối với những ai không có lòng yêu mến Thiên Chúa (c. 42),

 không tìm vinh quang Thiên Chúa mà chỉ tôn vinh lẫn nhau (c.44).

Đức Giêsu đã phải chấp nhận sự từ khước này

 mà ngài biết cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết.

Làm sao ta có thể ra khỏi những thành kiến để đón lấy sự thật,

 ra khỏi những tư lợi ích kỷ để dám tin vào tình yêu.

 ra khỏi cái tôi chật hẹp để dám sống cho người khác.

 Hãy tin vào Giêsu, Đấng được Cha sai (c. 38).

 Hãy đến với Giêsu để được sống (40).

Cầu Nguyện

Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện:

 Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi

 mọi biển lận tầm thường.

 Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên

để gánh chịu mọi buồn vui.

 

Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang

để đem tình yêu gánh vác việc đời.

 

Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường

để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó,

 hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn, quyền uy.

 

Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai

để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày.

 

Và cho tôi sức mạnh tràn trề

 để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*