Trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha lúc 14 giờ 50 thứ Tư 24.05.2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư ngày 24/05/2023.

Các múi giờ: Giờ Roma: 8:50, Giờ Việt Nam: 14:50

Nguồn: vaticannews.va/vi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*