Một Việc Mê Tín Dị Đoan Phải Tránh

Hỏi: Có một số người tin rằng: muốn bán được nhà, đất, hay tìm công ăn việc làm, cứ đem chôn ngược tượng Thánh Cả Giuse trước cửa nhà hay ngoài vườn là sẽ được điều mong muốn. Xin cha cho biết ý kiến về việc này.

joseph_patron_church.jpgTrả lời: Tôi thật kinh ngạc khi đọc câu hỏi này. Phải nói ngay rằng: đây là điều xúc phạm nặng nề đến Thánh Cả Giuse, Cha nuôi Chúa Giêsu, Bạn thanh sạch của Đức Trinh Nữ Maria. Chắc chắn Ngài đã vì nhân từ độ lượng, khoan dung nên đã không phạt nhãn tiền kẻ súc phạm đến Ngài như vậy. 

Giáo Hội chỉ dạy chúng ta chạy đến với Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh nam nữ khác để xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước Tòa Chúa mà thôi, vì chỉ có một mình Chúa là Nguồn ban phát mọi ơn lành cho chúng ta cách nhưng không (gratuitous). Bởi thế, khi ta có bất cứ nhu cầu nào cần đến ơn phù trợ của Chúa, thì ta phải lấy lòng trông cậy mà chạy đến với Chúa và nhờ Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh nam nữ khác nguyện giúp cầu bầu thay (intercede) cho chúng ta bên Tòa Chúa. Đức Mẹ và các Thánh không ban ơn mà chỉ cầu xin đắc lực cho chúng ta mà thôi.

Bằng chứng Kinh Thánh cho biết xưa kia Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến dự tiệc cưới tại thành Cana, Đức Mẹ là người đầu tiên biết gia chủ hết rượu giữa bữa tiệc. Mẹ đã lên tiếng xin Chúa cứu nguy cho họ. Trước hết Chúa đã từ chối vì “giờ của con chưa đến” (Ga 2:4). Nhưng vì lời cầu xin của Mẹ mà Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ đầu tiên biến nước lã thành rượu ngon, cứu vãn danh dự cho gia đình chú rể. Sự kiện này cho thấy lời cầu bầu của Đức Mẹ công hiệu thế nào.

Ngoài Mẹ ra, Thánh Cả Giuse cũng rất cao trọng vì vai trò và địa vị của ngài trong việc cùng với Mẹ Maria cộng tác với Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại. Vì thế lời cầu bầu của Ngài cho chúng ta trước Toà Chúa chắc chắn rất hữu hiệu.

Nhưng việc mang chôn ảnh tượng của Ngài để cầu xin một việc gì thì hoàn toàn là việc bất kính đối với Thánh Cả vì không có một chút căn bản giáo lý, tín lý nào cho phép làm việc này. Đây hoàn toàn là việc mê tín dị đoan, xúc phạm đến Thánh Cả Giuse không thể chấp nhận được đối với niềm tin Kitô giáo. Vậy những ai mê lầm đã tin và thực hành việc sai trái này phải chấm dứt ngay sự bất kính đối với Thánh Cả Giuse.

Cũng cần nói thêm ở đây là người Công giáo, chúng ta cũng không được phép trưng tượng ông Thần tài, ông công, ông táo trong các cơ sở buôn bán, thương mại, dịch vụ ăn uống của mình vì trưng như thế là vô tình đặt niềm tin vào một quyền lực khác ngoài Thiên Chúa, và như vậy trái với giới răn thứ nhất dạy phải thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*