Mừng Tháng Mân Côi Bằng Thực Thi Ba Mệnh Lệnh Fatima

Mừng Tháng Mân Côi Bằng Thực Thi Ba Mệnh Lệnh Fatima

“Anh em hãy ăn năn đền tội vì Nước Trời đã đến gần”.

Lời Chúa chúng ta vừa nghe đọc trong đoạn Tin-Mừng là Lời Chúa Kitô giảng dạy dân chúng khi bắt đầu cuộc sống công khai ở thành Caphanaum.

Trước Chúa Kitô, Thánh Gioan Tiền-hô cũng đã giảng trong hoang địa xứ Giuđêa như sau: “Anh em hãy ăn năn đền tội, vì Nước Trời đã gần.”

Tháng 10, tháng Mân-Côi, cũng là tháng kỷ niệm lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Chúng ta suy nghĩ gì về những mệnh lệnh Mẹ truyền dạy? Và gần đây, tại Mễ-Du Nam-Tư tại Somali Phi Châu, tại Denver Hoa-kỳ, và ngay trên đất nước Việt-nam thân yêu chúng ta, đâu đâu Đức Mẹ cũng nhắn nhủ:

– ăn đền tội

– Cải thiện đời sống

– Lần chuỗi Mân-Côi

Ngày tái giáng lâm của Đức Kitô mở ra một kỷ nguyên mới trong trời mới đất mới, kỷ nguyên của Vương-Quốc Tình-Yêu. Mẹ từng nhắn nhủ:

Mẹ muốn nhân loại hãy chạy đến với Mẹ để được Mẹ săn sóc như một người mẹ lo cho con khi con lâm cảnh ngặt nghèo.

Mẹ muốn người ta tin nhận vào quyền năng của Mẹ, và tuân theo lời Mẹ chỉ dạy, nhất là thi hành 3 mệnh lệnh Fatima

Ngày nay, hơn bao giờ hết, người ta phải triệt để tôn trọng và thực thi 3 mệnh lệnh của Mẹ chỉ dạy. Thi hành 3 mệnh lệnh Fatima, vì đó là điều cần thiết để cứu nhân loại khỏi cảnh kinh hoàng đang tới. Chỉ còn cách thực thi nghiêm chỉnh 3 mệnh lệnh Mẹ mới vượt qua cơn hiểm nghèo sẽ tới.

Tích cực cổ động thực thi 3 mệnh lệnh Fatima. Nhiệt tâm với việc Tông-đồ. Hãy cầu nguyện nhiều để mọi người trung thành với Hội-Thánh. Ngày gần đây, ngày rất gần đây, mọi kinh hoàng sẽ đến với thế giới đúng như tội lỗi họ gây ra, đúng như cuộc sống không Thiên Chúa mà họ đang sống.

Lạy Chúa! Chúng con xin chân thành cầu Chúa tha thứ lỗi lầm chúng con làm Chúa phiền lòng. Chúng con biết rằng, nhiều người chúng con chưa nhận ra sự lầm lạc, và ngay cả chúng con, chúng con cũng chưa nhìn thấy hết những sai sót của chúng con. Chúng con u-mê tăm tối, thiển cận. Xin cho chúng con ơn ăn năn thống hối.

Chuỗi Mân-Côi giúp chúng con tiếp cận Chúa dễ dàng hơn, do đó, dễ nhận ra sai trái. Chúng con đang trên một vòng tròn, một bên là Chúa, một bên là Satan. Nếu chúng con tiếp cận được với Chúa, sức hút Satan bị đẩy lùi, và chúng con được Chúa giữ gìn. Nếu chúng con không thoát ra khỏi vòng kiềm toả và hấp lực của Satan, chúng con sẽ bị quay cuồng trong vòng xoáy tội lỗi, đam mê bất chính, và bị đẩy lùi càng ngày càng xa Chúa. Xin giúp chúng con thoát khỏi hấp lực Satan, để được đi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con.

Lm Giuse Đỗ Vân Lực op

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*