Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tuần 25 tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Hạt Tân Sơn Nhì vào lúc 7giờ00 ngày 24/9/2017

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tuần 25 tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Hạt Tân Sơn Nhì do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế vào lúc 7giờ00 ngày 24/9/2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Saturday, September 23, 2017

Thánh lễ Chúa nhật tuần 25 tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Giáo hạt Tân Sơn Nhì do Linh mục Giuse Trần Viết Thái chủ tế vào lúc 7giờ00 ngày 24/9/2017. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.


Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Website: huyha.net

Facebook: Gia đình cầu nguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ – nhà thờ Huyện Sỹ

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Một số hình ảnh trong tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B sáng Chúa nhật ngày 24/9/2017

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*