Vatican ngăn cản đề xuất của các giám mục Đức về sự hiệp thông bí tích liên giáo phái

Với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Phanxicô, Thánh Bộ Giáo lý Đức tin đã chỉ thị cho Hội đồng Giám mục Đức không được ban bố chính sách cho phép vợ/chồng của người Công giao theo đạo Tin Lành lãnh nhận Thánh Thể một cách thường xuyên.
Kết quả hình ảnh cho хлеб для причастия у католиков

Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, ngày 25 tháng Năm đã viết thư cho Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nói rằng các giám mục Đức sẽ không được hợp thức hóa ban hành chính sách đề xuất của họ. Trang web Công giáo Áo Kath.net đã nhận được một bản sao lá thư của Đức tổng Giám mục.

Đa số các giám mục Đức đã ủng hộ đề nghị này, điều này sẽ cho phép vợ/chồng Tin Lành tiếp nhận Thánh Thể thường xuyên hơn. (Kỷ luật hiện hành của Giáo hội chỉ cho phép hiệp thông trong những trường hợp “cần thiết nghiêm trọng sắp xảy ra.”) Nhưng một thiểu số đáng kể đã phản đối và kêu gọi Vatican làm sáng tỏ. Sau khi mời các giám mục Đức đến Roma thảo luận về vấn đề này vào tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi họ tìm sự đồng thuận về vấn đề này.

Vào ngày 25 tháng Năm, Đức Tổng Giám Mục Ladaria (người sẽ được nâng lên Hội đồng Hồng y vào cuối tháng này) giải thích rằng các giám mục Đức không nên áp dụng chính sách riêng của mình vì vấn đề hiệp thông bí tích liên giáo phái “chạm đến đức tin của Giáo Hội và liên quan với Giáo hội phổ quát.” Ông nhận xét rằng vấn đề còn có ý nghĩa quan trọng cho những mối quan hệ đại kết. Cuối cùng, ngài nhắc nhở các giám mục Đức rằng vấn đề về hiệp thông bí tích liên giáo phái được giải quyết trong Bộ luật của Giáo luật.

Đức Tổng Giám mục Ladaria thừa nhận rằng có những ý kiến khác biệt ​​về việc giải thích Giáo luật hiện hành, về những hoàn cảnh khi sự hiệp thông bí tích liên giáo phái có thể được biện minh. Ngài nói rằng Vatican hiện đang nghiên cứu vấn đề này, và một “sự gạn lọc làm sáng tỏ kịp thời” có thể được mong đợi. Bây giờ, ngài viết, nó “xem ra hợp lý để lại cho giám mục thuộc giáo phận phán xét về sự tồn tại của “sự cần thiết nghiêm trọng và khẩn cấp” để sẽ cho phép một người Tin Lành được Rước Lễ.

Đức Tổng Giám mục Ladaria đã kết thúc lá thư của mình bằng cách nhấn mạnh mong muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng các giám mục Đức sẽ duy trì “tinh thần của tập thể giám mục.”

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*