Lời Chúa: Thứ Ba Tuần thứ 8 Thường Niên

Từ bỏ để được gấp trăm

Thứ Ba Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mc 10,28-31

 28Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! (Mt 10, 28)

Suy niệm: 

“Quả thật, ta bảo các ngươi: không ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em hay cha mẹ, con cái, ruộng nương vì Ta và vì Tin Mừng mà lại không lĩnh gấp mấy trăm lần bây giờ” (c.30)

Ở đây, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy giá trị thực sự của tiền tài và tình yêu mà người Do Thái cho là nhất, là được chúc phúc. Những thứ đó trong thực tế có thể là những tai hại phũ phàng không nhỏ. Giờ đây, Chúa đưa ra một giá trị thiêng liêng cao cả vượt trên những thứ đó. Chúa bảo: “Ai từ bỏ cha mẹ ruộng nương vì…” lời gấp trăm đây không có nghĩa về số lượng toán học, nhưng Chúa muốn so sánh cái hạnh phúc Chúa dành cho kẻ từ bỏ mọi sự theo chân Ngài, được một hạnh phúc mà người đó không thể ngờ được ở trên Trời nơi có đông đảo các thánh và triều đình thiên quốc, mà ngay khi họ từ bỏ như thế, Nước trời đã ghi tên họ, đã dành phần sẵn cho họ.

Chữ gấp trăm lần đây còn hiểu là họ sẽ được thử thách gấp bội mà trong Bát Phúc đã nói tới (Mt 5,11-12), vì môn đệ không trọng hơn thầy mình được. Nhưng sau khi vượt qua những thử thách ấy mới được hạnh phúc gấp trăm lần là Nước trời. Cho nên điều kiện đạt được hạnh phúc ấy trước tiên là việc từ bỏ. Một khi thuộc về Chúa thì điều kiện tiên quyết phải từ bỏ những gì thuộc về Thiên Chúa. Của César thi trả cho César và của Thiên Chúa thì trả cho Ngài. Chúa bảo Phêrô, cũng như các môn đệ phải theo Ngài vô điều kiện. Chúa dùng ví dụ so sánh là bầy cáo có hang để trú ẩn trong giờ nguy hiểm và lúc trời lạnh giá mưa sa. Chim trời có tổ sau những ngày ra cánh, nhưng Chúa nói “Con người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,18)

Người môn đệ phải sống một đời hoàn toàn bất định và tạm thời, hiến thân trọn vẹn ngay khi không có gì và khi bất an nhất. Người môn đệ phải lội ngược dòng suối để đi tìm về nguồn, phải vẫy vùng giữa dòng nước cuốn trôi để đi tìm về đại dương vĩnh cửu… Nói tóm lại người môn đệ của Chúa trước hết phải từ bỏ chính mình đi. Không từ bỏ mình không gặp được Chúa và anh em. “Hạt lúa giống nếu không mục nát …” (Ga 12,24). Xin hãy nghĩ tới việc đời này, chính cái việc làm âm thầm của một bác nông phu đã chuẩn bị cho một ngày mùa cơm trắng đầy xôi. Chính sự nghiền nát của cối xay bột đã biến hạt lúa gạo thành bột làm bánh thơm lành. Một đứa trẻ chỉ xuất hiện trên đời sau bao nhiêu đau khổ của người mẹ. Chính cái dao mổ của y sĩ đã trừ diệt được căn bệnh. Tất cả minh chứng: từ bỏ để lời lãi mai sau.

Từ bỏ là con đường hẹp của Phúc Âm. Chính Chúa xác nhận như thế. Con đường của Chúa hẹp mà còn phải vác thập giá nữa. Nhưng con đường của Chúa bắt đầu hẹp thực ấy, hẹp được vậy, còn đầy khúc khủyu mô ụ ổ gà. Nhưng cuối con đường ấy là vinh quang Nước trời. Từ bỏ không phải theo nghĩa là chối bỏ, vứt bỏ đời sống trần gian. Không phải thế. Con người vẫn sống giữa trần gian, nhưng là từ bỏ những tham vọng trần gian để đi về vĩnh cửu.

Có thể chúng ta cũng đang hỏi Chúa như Phêrô “Lạy Chúa chúng con từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, chúng con được gì?” Có chắc đã từ bỏ hết chưa? Và nếu chắc thì chắc chắn nơi quê trời kia đã có một phần tốt nhất. Cứ yên trí, thánh Phêrô lúc này chắc mới hiểu điều Ngài đã hỏi như vậy. Chúa đang cần chúng ta là những Phêrô của cuộc sống. Chúa đang cần những người thợ gặt của giờ thứ 11, cần những thợ gặt cho cánh đồng lúa chín vàng.

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 10-16

“Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh nào, Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ, và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Ðức Giêsu Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em còn mê muội; một hãy noi gương Ðấng Thánh đã kêu gọi anh em; và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống, Vì có lời Kinh Thánh chép: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*